JAPAN

Sketches

HOME

Back to Photo Gallery

 
Daisei-in, Daitokuji, Kyoto Maple Bridge, Sento Gosho Lone Cedar, Jojakko-ji Kinkakuji
The Belfry, Jojakko-ji, Kyoto Zig-Zag Bridge, Sento Gosho Mt. Fuji from Sai-ko North Pond, Sento Gosho
Honen-in Ginkakuji Ryoanji Rock Garden, Kyoto        Treasure Ship, Daisei-in          Zen Garden, Daitokuji

 

Byodoin The Garden at Koto-in, Daitokuji Zen Garden, Kodaiji, Kyoto
Yusei-en Garden, Sanzen-in The Zen Garden at Sambo-in, Kyoto Mantra